Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 lutego 2018 r.

Damiana, Izabeli, Marty, Piotra, Polikarpa, Romy, Stefana, Łazarza Czytania z Pisma Świętego: Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; Mt 5, 20-26 Zapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby powiedział na swego brata: “głupcze", będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: “bezbożniku", czeka go kara ognia piekielnego. Gdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar. Usiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia. Zaprawdę mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego grosza.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5,20-26

Siostra Symeona od Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

W kilka godzin po tym jak przestało bić szlachetne serce Siostry Symeony, doskwiera dojmujące poczucie zagubienia. W pamięci uparcie powraca jeden kadr: młodej dziewczyny, zakonnicy leżącej krzyżem na środku kościoła, w uroczystym dniu wieczystego ślubowania Jezusowi. Radosny, piękny dzień, radosne piękne życie Siostry Symeony, życie dla Chrystusa świadectwo wiary i umiłowania Pana całym sercem. Radośnie zawsze nawet w potwornych cierpieniach długotrwałej choroby nikt, nigdy nie usłyszał słowa skargi, smutku.

Toczyłyśmy wielogodzinne rozmowy o naszych, chrześcijańskich sprawach. Wysłuchiwała z anielską cierpliwością najbardziej buntowniczych myśli i spokojnie wprowadzała na drogę wiary, którą sama podążała.

Droga Jej wiary była piękna, szeroka, jasna i zachwycająca. Kochała ludzi, lubiła z nimi być, często powtarzała za Janem Pawłem II: „człowiek drogą kościoła”.  Nic nie było dla Niej trudne a wszystko radosne. Została wybrana, zawołana przez Jezusa i pobiegła za Nim szczęśliwa i uśmiechnięta aby we wspólnocie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia przemieniać ten świat na chwałę Pana, oddała Jezusowi całe serce. Zawsze z nadzieją, zawsze z miłością.

W jednym z ostatnich listów napisała: „niech WIARA zagości, niech NADZJEJA zagości, niech MIŁOŚĆ zagości w nas. Całym sercem życzę by Jezus prowadził nasze codzienności do wiecznego Królestwa w Niebie”.

Krystyna Lachowicz

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »