Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 20 czerwca 2018 r.

Adalberta, Baltazara, Bogny, Bożeny, Florentyny, Franciszka, Hektora, Jana, Makarego, Michała, Rafała Czytania z Pisma Świętego: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią. A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Zaprawdę mówię wam, już mają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte. On to da ci zapłatę.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 6, 1-6. 16-18

Siostra Symeona od Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia

W kilka godzin po tym jak przestało bić szlachetne serce Siostry Symeony, doskwiera dojmujące poczucie zagubienia. W pamięci uparcie powraca jeden kadr: młodej dziewczyny, zakonnicy leżącej krzyżem na środku kościoła, w uroczystym dniu wieczystego ślubowania Jezusowi. Radosny, piękny dzień, radosne piękne życie Siostry Symeony, życie dla Chrystusa świadectwo wiary i umiłowania Pana całym sercem. Radośnie zawsze nawet w potwornych cierpieniach długotrwałej choroby nikt, nigdy nie usłyszał słowa skargi, smutku.

Toczyłyśmy wielogodzinne rozmowy o naszych, chrześcijańskich sprawach. Wysłuchiwała z anielską cierpliwością najbardziej buntowniczych myśli i spokojnie wprowadzała na drogę wiary, którą sama podążała.

Droga Jej wiary była piękna, szeroka, jasna i zachwycająca. Kochała ludzi, lubiła z nimi być, często powtarzała za Janem Pawłem II: „człowiek drogą kościoła”.  Nic nie było dla Niej trudne a wszystko radosne. Została wybrana, zawołana przez Jezusa i pobiegła za Nim szczęśliwa i uśmiechnięta aby we wspólnocie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia przemieniać ten świat na chwałę Pana, oddała Jezusowi całe serce. Zawsze z nadzieją, zawsze z miłością.

W jednym z ostatnich listów napisała: „niech WIARA zagości, niech NADZJEJA zagości, niech MIŁOŚĆ zagości w nas. Całym sercem życzę by Jezus prowadził nasze codzienności do wiecznego Królestwa w Niebie”.

Krystyna Lachowicz

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »