Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 lutego 2018 r.

Damiana, Izabeli, Marty, Piotra, Polikarpa, Romy, Stefana, Łazarza Czytania z Pisma Świętego: Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; Mt 5, 20-26 Zapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby powiedział na swego brata: “głupcze", będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: “bezbożniku", czeka go kara ognia piekielnego. Gdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar. Usiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia. Zaprawdę mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego grosza.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5,20-26

Polskie groby są rozsiane po całym świecie i tak będzie nadal.

Wielu Polaków jest pochowanych na francuskiej ziemi. Spoczywają na paryskich i podparyskich cmentarzach Pere Lachaise, Montmorency, Montmartre, Montparnasse. Na cmentarzu Pere Lachaise jest około 470, na Montmorency około 280, na Montmartre jest 60 a na Montparnasse 30 ale historycy zwracają uwagę, że groby polskie to często mogiły zbiorowe czyli jest w tych mogiłach pochowanych więcej osób. Historycy uważaj, że w ponad ośmiuset polskich grobach na tych cmentarzach spoczywa ponad 2500 Polaków. Polscy wygnańcy żyli bardzo biednie i dlatego już w drugiej połowie XIX wieku były pochówki w mogiłach zbiorowych. Źródła historyczne podają, że  zakupienie jednej działki wieczystej na cmentarzu to był koszt około 375 franków. Dla porównania miesięczna pensja wykwalifikowanego robotnika wynosiła 100 franków. Rozmiary jednej działki nie mogły przekraczać wymiarów: jeden metr na dwa metry. Jednak nie określano głębokości mogiły. Źródła podają, że w jednej mogile spoczywały nawet trzy osoby.

Pierwszy polski grób zbiorowy można odnaleźć na Montmartre. Zwany jest "lelewelowskim". Poza prochami prezesa Towarzystwa Patriotycznego Joachima Lelewela pochowany jest w nim zmarły dużo wcześniej, w 1838 roku, gen. Antoni Wroniecki. Podobnych grobów zbiorowych było więcej na cmentarzu na Montmartre oraz na Pere Lachaise i Montparnasse. Tuż przy wejściu na cmentarz Montmartre można napotkać na Alei Polaków groby zbiorowe Towarzystwa Demokratycznego Polskiego oraz członków rządu narodowego w czasie powstania listopadowego. Trochę dalej można również odwiedzić wciąż istniejący grobowiec Juliusza Słowackiego, mimo iż jego prochy spoczywają od 28 czerwca 1927 roku na Wawelu

Na miejsce spoczynku polscy emigranci upodobali sobie Pere Lachaise. Pochowanie na Pere Lachaise było sprawą prestiżu. Można tu odnaleźć groby wielu polskich rodzin arystokratycznych, Lubomirskich, Czartoryskich, Zaleskich czy Rzewuskich. Na Pere Lachaise jest także grób Fryderyka Chopina, którego serce spoczywa w Kościele Św. Krzyża w Warszawie. Jak podają źródła Chopina nie stać było na pochowanie na Pere Lachaise a miejsce dla niego wykupił producent fortepianów Pleyel, na których grał Chopin.

Jednak za główną polską nekropolię uważany jest oddalony o 15 km na północ od Paryża cmentarz  w Montmorency. Ten położony wśród pól i lasów cmentarz z dala od miejskiego zgiełku Paryża  z pewnością wielu polskim emigrantom pochodzącym z polskiej szlachty, przypominał strony ojczyste. Spoczywa tu Cyprian Kamil Norwid, którego prochy zostały przeniesione z cmentarza w Ivry, polska elita intelektualna, w tym wielu artystów jak Olga Boznańska, Seweryna Duchińska, Tadeusz Makowski czy Cyprian Godebski a także żona i dzieci Adama Mickiewicza.

Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

KL

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »