Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 lutego 2018 r.

Damiana, Izabeli, Marty, Piotra, Polikarpa, Romy, Stefana, Łazarza Czytania z Pisma Świętego: Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; Mt 5, 20-26 Zapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby powiedział na swego brata: “głupcze", będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: “bezbożniku", czeka go kara ognia piekielnego. Gdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar. Usiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia. Zaprawdę mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego grosza.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5,20-26

"Jeżeli ktoś się spyta, cóż jest powinnością Polaka dzisiaj, w tej godzinie? "

Szary, deszczowy, poniedziałek, 17 dzień listopada anno domini 2014,. telefonuje do mnie kolega i mówi: „tak się jakoś fajnie czuję ". Dobrze jest być „wśród Rodaków koła". Wiedzieć, że jest się małą ale niezastąpioną i niezbędną cząstką tej wspólnoty, która trzyma się razem od 1050 lat. To wtedy przyjęliśmy chrzest, a z nim cywilizację, która dała nam pozycję i rozwój. Chrześcijaństwo to nadal nasz wielki atut, wielki potencjał, trzeba je tylko potraktować na serio.

Socjologowie mówią, że człowiek cywilizowany to taki, który w swoim działaniu zawsze liczy się z tym jakie skutki przyniesie ono dla innych. Nieliczenie się z drugim to cecha typowa dla barbarzyńców. Mamy więc szansę, traktując poważnie chrześcijański fundament naszej wspólnoty, na dalszy rozwój i mocną pozycję w świecie. Pamiętając o pracy setek pokoleń przed nami, wykonajmy porządnie co nam przeznaczono nie zmarnujmy czasu. Trzymamy się razem na następne 1000 lat. Chodzi tylko o to, aby „nam się chciało chcieć", bo przykładów, jak maksymalnie wykorzystać wszystkie swoje talenty dla przyczynienia się do rozwoju i wzbogacenia naszego kraju, jest całe morze. Pracować i osiągać najlepsze rezultaty można w każdych warunkach.

Kilka dni temu minęła 90 rocznica otrzymania przez Władysława Reymonta literackiej nagrody Nobla. Kiedy Reymont był w Paryżu chodził do katedry Notre Dame i tam pisał swoje książki. A widzieliście maleńki domek dróżnika kolejowego w Lipcach, w którym mieszkał - bo tam pracował jako dróżnik. Na tych kilku metrach kwadratowych powstawały dzieła na miarę Nobla, z których jesteśmy dumni i które tak bardzo wzbogaciły polski i europejski skarbiec kultury.

Kiedy Rodacy w XIX wieku z rozdartym sercem opuszczali ziemię rodzinną i wyjeżdżali na emigrację do Ameryki, było im z pewnością bardzo ciężko. Dali początek największego, poza Polską, skupiska Polaków na świecie. Kiedy wyjeżdżali, nie było polskiego państwa, ale oni zachowali polski język, polską tożsamość i to głębokie przekonanie, że nie można nigdy ustawać w pracy dla Polski. Potomkowie tych emigrantów, Polonia amerykańska wykonała pod koniec XX wieku najważniejsze zadanie dla obecnego i przyszłego bezpieczeństwa Polski: przeprowadziła silną i skuteczną akcję na rzecz przyjęcia Polski do NATO. Senat Stanów Zjednoczonych oraz senatorowie pochodzący ze stanów w większości zamieszkałych przez Amerykanów polskiego pochodzenia nie mogli zlekceważyć tysięcy listów jakie otrzymali od Polonii, domagającej się głosowania na rzecz zmiany traktatu NATO tak, by umożliwić przyjęcie Polski. Wejście Polski do NATO to jedno z największych osiągnieć amerykańskiej Polonii.

Dzisiaj Polonia amerykańska uchwałą Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej zwraca się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o przeprowadzenie dochodzenia i przesłuchań przed Kongresem
w celu dojścia prawdy na temat katastrofy smoleńskiej.

I jeszcze z coś z Mickiewicza: „Jeżeli ktoś się spyta, cóż jest powinnością Polaka dzisiaj, w tej godzinie? Nie podajemy siebie za wyrocznie, nie umiemy nic powiedzieć człowiekowi, któremu jego sumienie nic nie mówi. (...) coś wielkiego dla dobra Ojczyzny zdziałać w przekonaniu, że wszelki zamiar jest czysty od widoków osobistych, od chęci wyniesienia się lub poniżenia innych i przyniesie pożytek sprawie ojczystej, zaraz lub w przyszłości."

Krystyna Lachowicz.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »