Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 20 czerwca 2018 r.

Adalberta, Baltazara, Bogny, Bożeny, Florentyny, Franciszka, Hektora, Jana, Makarego, Michała, Rafała Czytania z Pisma Świętego: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią. A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Zaprawdę mówię wam, już mają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte. On to da ci zapłatę.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 6, 1-6. 16-18

"Jeżeli ktoś się spyta, cóż jest powinnością Polaka dzisiaj, w tej godzinie? "

Szary, deszczowy, poniedziałek, 17 dzień listopada anno domini 2014,. telefonuje do mnie kolega i mówi: „tak się jakoś fajnie czuję ". Dobrze jest być „wśród Rodaków koła". Wiedzieć, że jest się małą ale niezastąpioną i niezbędną cząstką tej wspólnoty, która trzyma się razem od 1050 lat. To wtedy przyjęliśmy chrzest, a z nim cywilizację, która dała nam pozycję i rozwój. Chrześcijaństwo to nadal nasz wielki atut, wielki potencjał, trzeba je tylko potraktować na serio.

Socjologowie mówią, że człowiek cywilizowany to taki, który w swoim działaniu zawsze liczy się z tym jakie skutki przyniesie ono dla innych. Nieliczenie się z drugim to cecha typowa dla barbarzyńców. Mamy więc szansę, traktując poważnie chrześcijański fundament naszej wspólnoty, na dalszy rozwój i mocną pozycję w świecie. Pamiętając o pracy setek pokoleń przed nami, wykonajmy porządnie co nam przeznaczono nie zmarnujmy czasu. Trzymamy się razem na następne 1000 lat. Chodzi tylko o to, aby „nam się chciało chcieć", bo przykładów, jak maksymalnie wykorzystać wszystkie swoje talenty dla przyczynienia się do rozwoju i wzbogacenia naszego kraju, jest całe morze. Pracować i osiągać najlepsze rezultaty można w każdych warunkach.

Kilka dni temu minęła 90 rocznica otrzymania przez Władysława Reymonta literackiej nagrody Nobla. Kiedy Reymont był w Paryżu chodził do katedry Notre Dame i tam pisał swoje książki. A widzieliście maleńki domek dróżnika kolejowego w Lipcach, w którym mieszkał - bo tam pracował jako dróżnik. Na tych kilku metrach kwadratowych powstawały dzieła na miarę Nobla, z których jesteśmy dumni i które tak bardzo wzbogaciły polski i europejski skarbiec kultury.

Kiedy Rodacy w XIX wieku z rozdartym sercem opuszczali ziemię rodzinną i wyjeżdżali na emigrację do Ameryki, było im z pewnością bardzo ciężko. Dali początek największego, poza Polską, skupiska Polaków na świecie. Kiedy wyjeżdżali, nie było polskiego państwa, ale oni zachowali polski język, polską tożsamość i to głębokie przekonanie, że nie można nigdy ustawać w pracy dla Polski. Potomkowie tych emigrantów, Polonia amerykańska wykonała pod koniec XX wieku najważniejsze zadanie dla obecnego i przyszłego bezpieczeństwa Polski: przeprowadziła silną i skuteczną akcję na rzecz przyjęcia Polski do NATO. Senat Stanów Zjednoczonych oraz senatorowie pochodzący ze stanów w większości zamieszkałych przez Amerykanów polskiego pochodzenia nie mogli zlekceważyć tysięcy listów jakie otrzymali od Polonii, domagającej się głosowania na rzecz zmiany traktatu NATO tak, by umożliwić przyjęcie Polski. Wejście Polski do NATO to jedno z największych osiągnieć amerykańskiej Polonii.

Dzisiaj Polonia amerykańska uchwałą Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej zwraca się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o przeprowadzenie dochodzenia i przesłuchań przed Kongresem
w celu dojścia prawdy na temat katastrofy smoleńskiej.

I jeszcze z coś z Mickiewicza: „Jeżeli ktoś się spyta, cóż jest powinnością Polaka dzisiaj, w tej godzinie? Nie podajemy siebie za wyrocznie, nie umiemy nic powiedzieć człowiekowi, któremu jego sumienie nic nie mówi. (...) coś wielkiego dla dobra Ojczyzny zdziałać w przekonaniu, że wszelki zamiar jest czysty od widoków osobistych, od chęci wyniesienia się lub poniżenia innych i przyniesie pożytek sprawie ojczystej, zaraz lub w przyszłości."

Krystyna Lachowicz.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »