"Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam"

wyznanie wiary

Sobota, 21 października 2017 r.

Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa Bernarda, Celiny, Dobromiła, Elżbiety, Hilarego, Jakuba, Klementyny, Letycji, Malchusa, Pelagii, Pelagiusza, Piotra, Samuela, Urszuli Czytania z Pisma Świętego: Rz 4,13.16-18; Ps 105,6-9.42-43; Łk 12,8-12 Zapewniam was także, iż Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych do każdego, kto wyzna Go wobec ludzi, nie przyzna się zaś wobec aniołów Bożych do tego, kto wyprze się Go przed ludźmi. I każdemu, kto mówi coś przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie darowane, ale temu, kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie darowane. Kiedy będą was prowadzić po synagogach, [stawiać] przed sądy i władze, to nie martwcie się, jak i co będziecie odpowiadali albo co [w ogóle] będziecie mówili. Duch Święty nauczy was, co w takiej chwili trzeba będzie mówić.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 12,8-12

Chrześijanie muszą współtworzyć życie społeczności w których żyją i podejmować w duchu wiary obowiązki obywatelskie.

Zaglądajmy do dokumentów Kośioła Katolickiego, które wskazują nam drogi naszej aktywności obywatelskiej. Oto niektóre z nich: 

dokumenty Soboru Watykańskiego II, a w tym Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudiem et spes” i Dekret o apostolstwie świeckich. 

encykliki „Rerum novarum” Leona XIII, i „Populorum progressio” papieża Pawła VI

adhortacja apostolska „Christifideles laici”,

wreszcie Świętego Jana Pawła II: „Redemptor hominis”, „Laborem exercens”, „Sollicitudo rei socialis” oraz „Centesimus annus”.

oraz „Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym”, wydana przez Kongregację Nauki Wiary z 24.11. 2002 roku.

KL

 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »