Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Sobota, 24 marca 2018 r.

Aleksandra, Dionizego, Gabriela, Jana, Józefa, Katarzyny, Marka, Romulusa, Sewera, Szymona, Wiktorii Czytania z Pisma Świętego: Ez 37, 21-28; Jr 31, 10. 11-12b. 13; J 11, 45-57 Wówczas wielu Żydów przybyłych do Marii, na widok tego, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich poszli do faryzeuszy i opowiedzieli im o wszystkim, co uczynił Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i pytali: Co mamy robić, bo przecież ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go pozostawimy w spokoju, to w końcu wszyscy w Niego uwierzą, a wtedy przyjdą Rzymianie i zniszczą nie tylko nasze święte miejsce, lecz także cały naród. Wówczas to jeden z nich, imieniem Kajfasz, pełniący w owym roku funkcję najwyższego kapłana, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie pomyśleliście o tym, że lepiej będzie, ażeby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały naród. Nie powiedział jednak tego sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem w owym roku [mimo woli] wygłosił proroctwo, zgodnie z którym Jezus miał umrzeć za naród, i więcej: nie tylko za naród, lecz i po to, aby wszystkie rozproszone dzieci Boże znów zgromadzić w jedno. Jeszcze tego samego dnia zapadła więc decyzja, żeby Go zgładzić. Od tego czasu Jezus nie pokazywał się już publicznie wśród Żydów, lecz oddalił się stamtąd w okolice pustynne, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. Zbliżało się zaś święto Paschy żydowskiej i wielu udawało się stamtąd przed Paschą do Jerozolimy, żeby się oczyścić. Zaczęli więc poszukiwać Jezusa, a kiedy przyszli do świątyni, pytali jedni drugich: Jak wam się wydaje: Czyżby nie przyszedł tu na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze zarządzili, ażeby każdy, kto tylko wiedziałby o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby można było Go pojmać.

Biblia Warszawsko-Praska, J 11,45-57

6 stycznia 2017 roku II Dzień Mistrzów Pracy Organicznej. Fenomen krakowskiego dziedzictwa pracy organicznej od księcia Adama kardynała Sapiehy do ks. Franciszka kardynała Macharskiego

W czwartek 5 stycznia, w przeddzień urodzin największego z polskich organiczników- Hipolita Cegielskiego, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Pro Publico Bono p.t. „Fenomen krakowskiego dziedzictwa pracy organicznej - od księcia Adama kardynała Sapiehy do ks. Franciszka kardynała Macharskiego”. Sympozjum organizowane jest w ramach Drugiego Dnia Mistrzów Pracy Organicznej i VII Dni Kultury Solidarności, z okazji przypadających w roku 2017 jubileuszy; 150-lecia urodzin księcia Adama kardynała Sapiehy i 90-tej rocznicy urodzin ks. Franciszka kardynała Macharskiego. Sympozjum wpisuje się także w cykl obchodów 100 rocznicy św. brata Alberta oraz 75 rocznicy urodzin Mirosława Dzielskiego.
Główny akcent Sympozjum położony został na wskazanie potrzeby wypracowania formuły ochrony dziedzictwa i tworzenia ogólnonarodowej kultury pamięci, w ramach której fenomen dziedzictwa polskiej pracy organicznej zaistnieje, jako znaczący fragment naszych dziejów i istotny wymiar naszej tożsamości. Będzie to możliwe także dzięki tworzonej pod kierunkiem Kolegium Wigierskiego kulturotwórczej instytucji pn. „Poczet Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”.
6 stycznia inaugurujemy także- w ramach działalności ruchu społecznego Pro Publico Bono i Karty Solidarności – „Rok Mirosława Dzielskiego”. W tej formule – „ roku wspólnoty obywatelskiej w Polsce” odmierzać chcemy systematycznie zmiany i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury solidarności w naszym kraju - w tym w szczególności wskazywać na dzieła i działalności wyrażające stan rozwoju obywatelskiej samorządności i twórczej przedsiębiorczości, realizowane zgodnie z tradycjami polskiej pracy organicznej. Początek i koniec każdego „roku wspólnoty obywatelskiej” wyznacza data urodzin Hipolita Cegielskiego - „arcymistrza polskiej pracy organicznej”. Tworzony w taki sposób kalendarz wspólnoty obywatelskiej będzie promować każdego roku innego, aktualnego patrona. Obecny „rok” jest dedykowany pamięci Mirosława Dzielskiego, filozofa, organicznika i polityka obywatelskiego, który w okresie komunizmu w Polsce, w czasie „nocy stanu wojennego”, tworzył filozofię i wprowadzał w czyn idee tożsame z dziedzictwem polskich organiczników okresu niewoli Polski w wieku XIX.
Istotą podejścia Mirosława Dzielskiego do życia społecznego i polityki był stricte „organiczny”, cywilizacyjny, etyczno-aktywistyczny sposób postrzegania wyzwań życia zbiorowego. U Dzielskiego ten sposób widzenia rzeczywistości zawsze prowadził do szerokiego, dalekowzrocznego spojrzenia na problemy naszego życia zbiorowego – zakładał u swych podstaw troskę o człowieka, zdolnego do przezwyciężenia swych ograniczeń i dostrzeżenia potrzeb bliźnich -współobywateli. Widział on sens wolności człowieka i jej siłę we wspólnym budowaniu określonej społeczności – najpierw tej najbliższej, sąsiedzkiej i lokalnej, a następnie tej najpełniejszej i decydującej o naszym losie i zbiorowej tożsamości, narodowej. Tak też chcą postrzegać sens tradycji myślenia cywilizacyjnego, jaką zapoczątkował – czy w jakiejś mierze kontynuował – Mirosław Dzielski, i tak postrzegają aktualność i uniwersalność jego „metody” inicjatorzy obchodów „Roku Mirosława Dzielskiego” w zaplanowanej formule ideowej i organizacyjnej. (ppb communicatio)

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »