Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 17 stycznia 2018 r.

Dzień powszedni - Wspomnienie św. Antoniego, opata Alby, Antoniego, Flawii, Jana, Juliana, Kamila, Rozalindy, Rościsława, Teodora Czytania z Pisma Świętego: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144 (143), 1b-2. 9-10; Mk 3, 1-6 I znów wszedł kiedyś do synagogi, i zastał tam człowieka, który miał uschłą rękę. A oni podpatrywali Go, czy dokona uzdrowienia w szabat, żeby móc Go potem oskarżyć. I powiedział do człowieka z uschłą ręką. Stań tu wobec wszystkich. A potem rzekł do nich: Czy w szabat wolno czynić dobro czy zło, ocalić życie czy zabić je? Lecz oni nic nie odpowiedzieli. Wtedy spojrzawszy na nich gniewnie zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł do owego człowieka: Wyciągnij rękę. I wyciągnął rękę, i została uzdrowiona. Wtedy faryzeusze, wyszedłszy wspólnie z herodianami, udali się na naradę, jak by Go zgładzić.

Biblia Warszawsko-Praska, Mk 3,1-6

6 stycznia 2017 roku II Dzień Mistrzów Pracy Organicznej. Fenomen krakowskiego dziedzictwa pracy organicznej od księcia Adama kardynała Sapiehy do ks. Franciszka kardynała Macharskiego

W czwartek 5 stycznia, w przeddzień urodzin największego z polskich organiczników- Hipolita Cegielskiego, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Pro Publico Bono p.t. „Fenomen krakowskiego dziedzictwa pracy organicznej - od księcia Adama kardynała Sapiehy do ks. Franciszka kardynała Macharskiego”. Sympozjum organizowane jest w ramach Drugiego Dnia Mistrzów Pracy Organicznej i VII Dni Kultury Solidarności, z okazji przypadających w roku 2017 jubileuszy; 150-lecia urodzin księcia Adama kardynała Sapiehy i 90-tej rocznicy urodzin ks. Franciszka kardynała Macharskiego. Sympozjum wpisuje się także w cykl obchodów 100 rocznicy św. brata Alberta oraz 75 rocznicy urodzin Mirosława Dzielskiego.
Główny akcent Sympozjum położony został na wskazanie potrzeby wypracowania formuły ochrony dziedzictwa i tworzenia ogólnonarodowej kultury pamięci, w ramach której fenomen dziedzictwa polskiej pracy organicznej zaistnieje, jako znaczący fragment naszych dziejów i istotny wymiar naszej tożsamości. Będzie to możliwe także dzięki tworzonej pod kierunkiem Kolegium Wigierskiego kulturotwórczej instytucji pn. „Poczet Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”.
6 stycznia inaugurujemy także- w ramach działalności ruchu społecznego Pro Publico Bono i Karty Solidarności – „Rok Mirosława Dzielskiego”. W tej formule – „ roku wspólnoty obywatelskiej w Polsce” odmierzać chcemy systematycznie zmiany i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury solidarności w naszym kraju - w tym w szczególności wskazywać na dzieła i działalności wyrażające stan rozwoju obywatelskiej samorządności i twórczej przedsiębiorczości, realizowane zgodnie z tradycjami polskiej pracy organicznej. Początek i koniec każdego „roku wspólnoty obywatelskiej” wyznacza data urodzin Hipolita Cegielskiego - „arcymistrza polskiej pracy organicznej”. Tworzony w taki sposób kalendarz wspólnoty obywatelskiej będzie promować każdego roku innego, aktualnego patrona. Obecny „rok” jest dedykowany pamięci Mirosława Dzielskiego, filozofa, organicznika i polityka obywatelskiego, który w okresie komunizmu w Polsce, w czasie „nocy stanu wojennego”, tworzył filozofię i wprowadzał w czyn idee tożsame z dziedzictwem polskich organiczników okresu niewoli Polski w wieku XIX.
Istotą podejścia Mirosława Dzielskiego do życia społecznego i polityki był stricte „organiczny”, cywilizacyjny, etyczno-aktywistyczny sposób postrzegania wyzwań życia zbiorowego. U Dzielskiego ten sposób widzenia rzeczywistości zawsze prowadził do szerokiego, dalekowzrocznego spojrzenia na problemy naszego życia zbiorowego – zakładał u swych podstaw troskę o człowieka, zdolnego do przezwyciężenia swych ograniczeń i dostrzeżenia potrzeb bliźnich -współobywateli. Widział on sens wolności człowieka i jej siłę we wspólnym budowaniu określonej społeczności – najpierw tej najbliższej, sąsiedzkiej i lokalnej, a następnie tej najpełniejszej i decydującej o naszym losie i zbiorowej tożsamości, narodowej. Tak też chcą postrzegać sens tradycji myślenia cywilizacyjnego, jaką zapoczątkował – czy w jakiejś mierze kontynuował – Mirosław Dzielski, i tak postrzegają aktualność i uniwersalność jego „metody” inicjatorzy obchodów „Roku Mirosława Dzielskiego” w zaplanowanej formule ideowej i organizacyjnej. (ppb communicatio)

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »