Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

wspomnienie dowolne świętej Elżbiety z Schönau, dziewicy, zakonnicy Amandy, Elżbiety, Emila, Gerwazego, Hipacego, Leoncjusza, Marcelina, Marka, Pauli Czytania z Pisma Świętego: 1 Krl 21, 1b-16; Ps 5, 2-3. 5-6a. 6b-7; Mt 5, 38-42 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam mówię: nie buntujcie się przeciwko temu, który wam źle czyni; przeciwnie, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu jeszcze i drugi. Jeśli ktoś pozywa cię przed sąd, by wziąć twoje ubranie, zostaw takiemu nawet i płaszcz twój. eśli ktoś żąda, byś poszedł z nim tysiąc kroków, idź z takim nawet dwa tysiące. Temu, który cię o coś prosi, daj; tego, który chce zaciągnąć u ciebie pożyczkę – nie unikaj!

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5, 38-42

6 stycznia 2017 roku II Dzień Mistrzów Pracy Organicznej. Fenomen krakowskiego dziedzictwa pracy organicznej od księcia Adama kardynała Sapiehy do ks. Franciszka kardynała Macharskiego

W czwartek 5 stycznia, w przeddzień urodzin największego z polskich organiczników- Hipolita Cegielskiego, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Pro Publico Bono p.t. „Fenomen krakowskiego dziedzictwa pracy organicznej - od księcia Adama kardynała Sapiehy do ks. Franciszka kardynała Macharskiego”. Sympozjum organizowane jest w ramach Drugiego Dnia Mistrzów Pracy Organicznej i VII Dni Kultury Solidarności, z okazji przypadających w roku 2017 jubileuszy; 150-lecia urodzin księcia Adama kardynała Sapiehy i 90-tej rocznicy urodzin ks. Franciszka kardynała Macharskiego. Sympozjum wpisuje się także w cykl obchodów 100 rocznicy św. brata Alberta oraz 75 rocznicy urodzin Mirosława Dzielskiego.
Główny akcent Sympozjum położony został na wskazanie potrzeby wypracowania formuły ochrony dziedzictwa i tworzenia ogólnonarodowej kultury pamięci, w ramach której fenomen dziedzictwa polskiej pracy organicznej zaistnieje, jako znaczący fragment naszych dziejów i istotny wymiar naszej tożsamości. Będzie to możliwe także dzięki tworzonej pod kierunkiem Kolegium Wigierskiego kulturotwórczej instytucji pn. „Poczet Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”.
6 stycznia inaugurujemy także- w ramach działalności ruchu społecznego Pro Publico Bono i Karty Solidarności – „Rok Mirosława Dzielskiego”. W tej formule – „ roku wspólnoty obywatelskiej w Polsce” odmierzać chcemy systematycznie zmiany i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kultury solidarności w naszym kraju - w tym w szczególności wskazywać na dzieła i działalności wyrażające stan rozwoju obywatelskiej samorządności i twórczej przedsiębiorczości, realizowane zgodnie z tradycjami polskiej pracy organicznej. Początek i koniec każdego „roku wspólnoty obywatelskiej” wyznacza data urodzin Hipolita Cegielskiego - „arcymistrza polskiej pracy organicznej”. Tworzony w taki sposób kalendarz wspólnoty obywatelskiej będzie promować każdego roku innego, aktualnego patrona. Obecny „rok” jest dedykowany pamięci Mirosława Dzielskiego, filozofa, organicznika i polityka obywatelskiego, który w okresie komunizmu w Polsce, w czasie „nocy stanu wojennego”, tworzył filozofię i wprowadzał w czyn idee tożsame z dziedzictwem polskich organiczników okresu niewoli Polski w wieku XIX.
Istotą podejścia Mirosława Dzielskiego do życia społecznego i polityki był stricte „organiczny”, cywilizacyjny, etyczno-aktywistyczny sposób postrzegania wyzwań życia zbiorowego. U Dzielskiego ten sposób widzenia rzeczywistości zawsze prowadził do szerokiego, dalekowzrocznego spojrzenia na problemy naszego życia zbiorowego – zakładał u swych podstaw troskę o człowieka, zdolnego do przezwyciężenia swych ograniczeń i dostrzeżenia potrzeb bliźnich -współobywateli. Widział on sens wolności człowieka i jej siłę we wspólnym budowaniu określonej społeczności – najpierw tej najbliższej, sąsiedzkiej i lokalnej, a następnie tej najpełniejszej i decydującej o naszym losie i zbiorowej tożsamości, narodowej. Tak też chcą postrzegać sens tradycji myślenia cywilizacyjnego, jaką zapoczątkował – czy w jakiejś mierze kontynuował – Mirosław Dzielski, i tak postrzegają aktualność i uniwersalność jego „metody” inicjatorzy obchodów „Roku Mirosława Dzielskiego” w zaplanowanej formule ideowej i organizacyjnej. (ppb communicatio)

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »