Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Wtorek, 21 sierpnia 2018 r.

wspomnienie obowiązkowe świętego Piusa X, papieża Adolfa, Anastazego, Baldwina, Bernarda, Emiliana, Fidelisa, Franciszka, Joanny, Kazimiery, Piusa, Wiktorii Czytania z Pisma Świętego: Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b; Mt 19, 23-30 Wtedy Jezus powiedział do swych uczniów: Zaprawdę mówię wam, że człowiekowi bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Tak, mówię wam po raz drugi: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego. Na takie słowa zdumieli się bardzo uczniowie i mówili: Któż więc może być zbawiony. A Jezus wpatrując się w nich powiedział: Wśród ludzi – to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr odpowiadając rzekł do Niego: Oto my właśnie zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą: cóż więc otrzymamy za to? A Jezus odpowiedział: Zaprawdę mówię wam, którzyście poszli za Mną, że przy odrodzeniu, kiedy to już Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, wy również zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Każdy, kto dla mego imienia zostawi własny dom, swych braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, otrzyma stokroć więcej i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu bowiem pierwszych będzie ostatnimi i wielu ostatnich pierwszymi.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 19,23-30

2 sierpnia 2018 minęła druga rocznica śmierci kardynała Franciszka Macharskiego

2018-08-03, KL

2 sierpnia 2018  mineła druga rocznica śmierci kardynała Franciszka Macharskiego - pasterza, który prowadził Kościół krakowski oraz nas osobiście, dając świadectwo wiary i mądrości.
 
Arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii wygłoszonej po śmierci kardynała Franciszka Macharskiego w Sanktuarium Ecce Homo podczas mszy, która stanowiła pożegnanie kardynała Franciszka z tym miejscem, zwrócił uwagę na to, że data śmierci kard. Franciszka w sposób szczególny związana jest z Porcjunkulą - kaplicą dla duchowości franciszkańskiej niezwykle istotną, kaplicą, którą własnymi rękami wzniósł św. Franciszek.
 
W Wieliczce, w kościele oo. franciszkanów reformatów znajduje się wierna kopia Porcjunkuli. O godzinie 20.00 w dniu, w którym kardynał Franciszek odszedł do Domu Ojca została odprawiona Msza święta.
 
Czym jest Porcjunkula?
Porcjunkula – to kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII wieku odbudował, otrzymawszy ją w darze od benedyktynów. Znajduje się ona ok. 2 km od Asyżu, jej wierną kopię zrealizowano w klasztorze franciszkanów-reformatów w Wieliczce, 11 czerwca 2000 roku poświęcił ją kard. Franciszek Macharski.
Dlaczego Porcjunkula jest istotna? Precyzyjnie wyjaśnił to w homilii pogrzebowej ks. abp Grzegorz Ryś: "Człowiek nie wybiera godziny swojej śmierci. Nikt z nas nie rozporządza sobą w taki sposób. Nikt z nas nie decyduje, kiedy się rodzi i nikt z nas nie decyduje, kiedy umiera. Ten czas jest wyjątkowy na wiele sposobów. Sama godzina śmierci – 9.37. Całe życie szedł za Janem Pawłem. 9.37 tak jak 21.37. Zawsze po jego śladach, na swój sposób, więc akurat ranna 9.37, na swój sposób. Od godziny ważniejszy jest jednak dzień.
Dziś cały Kościół jest duchowo w pielgrzymce do Porcjunkuli. 800 lat temu Franciszek uzyskał od papieża Honoriusza III odpust zupełny dla każdego, kto nawiedzi Porcjunkulę.
Jak się wchodzi do Porcjunkuli, nad wejściem jest taki napis: Haec est porta vitae aeternae – To jest brama życia wiecznego. Kardynał umarł w Porcjunkuli. Franciszek nie mógł umrzeć

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »