Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Wtorek, 21 sierpnia 2018 r.

wspomnienie obowiązkowe świętego Piusa X, papieża Adolfa, Anastazego, Baldwina, Bernarda, Emiliana, Fidelisa, Franciszka, Joanny, Kazimiery, Piusa, Wiktorii Czytania z Pisma Świętego: Ez 28, 1-10; Pwt 32, 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b; Mt 19, 23-30 Wtedy Jezus powiedział do swych uczniów: Zaprawdę mówię wam, że człowiekowi bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Tak, mówię wam po raz drugi: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego. Na takie słowa zdumieli się bardzo uczniowie i mówili: Któż więc może być zbawiony. A Jezus wpatrując się w nich powiedział: Wśród ludzi – to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr odpowiadając rzekł do Niego: Oto my właśnie zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą: cóż więc otrzymamy za to? A Jezus odpowiedział: Zaprawdę mówię wam, którzyście poszli za Mną, że przy odrodzeniu, kiedy to już Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, wy również zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela. Każdy, kto dla mego imienia zostawi własny dom, swych braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, otrzyma stokroć więcej i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu bowiem pierwszych będzie ostatnimi i wielu ostatnich pierwszymi.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 19,23-30

Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Przesłanie i apel na Dzień Męczenników Odishy

2016-08-29, JW

Znak braterskiej miłości, Kościoła Powszechnego, czyli dlaczego chrześcijanie w Polsce pragną przyłączyć się do obchodzonego przez Kościół w Indiach 30 sierpnia Dnia Męczenników Odishy.

Indie są jednym z najludniejszych i największych państw świata – zamieszkuje je ponad 1,3 miliarda osób. W tak ogromnym państwie chrześcijanie stanowią niewielki procent mieszkańców, jednak stanowią wielką wspólnotę, liczącą dziesiątki milionów osób.

Wyznawcy Chrystusa nieustannie doświadczają represji ze strony przeważającej znacznie większości wyznania hinduistycznego, która zyskała w ostatnich latach wsparcie ze strony rządzących Indiami antychrześcijańskich polityków. Niejednokrotnie prześladowania kończą się dla chrześcijan śmiercią w męczarniach. Tak było w stanie Odisha.

Odisha jest wschodnim stanem Indii, który w 2008 roku stał się miejscem największych prześladowań chrześcijan we współczesnej historii Indii. Ich epicentrum znalazło się w Kandhamal – centralnym regionie archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar. W wyniku prześladowań zginęło ponad 100 osób, zaś 50 000 straciło dach nad głową.

Wśród zabitych były osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i kobiety.

Umierali oni w mękach, lecz do końca odważnie dawali świadectwo wiary w Chrystusa. Nie oszacowano liczby osób, które zostały ranne i doświadczyły psychicznej traumy. Istnieją raporty mówiące o licznych gwałtach na kobietach. Wiele kościołów i innych miejsc kultu zostało zniszczonych, wiele szkół, oraz biur organizacji charytatywnych zostało zdewastowanych, około 50 tys. osób zostało przesiedlonych i przebywało w obozach dla wysiedleńców, ponad 10 tys. dzieci musiało przerwać naukę, z powodu wysiedleń i strachu przed prześladowaniami.

W tym roku abp John Barwa z archidiecezji Cuttack-Bhubaneswar powołał zespół do prowadzenia procesu kanonizacyjnego "Męczenników Odishy", celem ogłoszenia ich przez Kościół świętymi.
Dla ich upamiętnienia, ustanowił dzień 30 sierpnia "Dniem Męczenników Odishy".

Fundacja Christiani pozostaje w stałym kontakcie z chrześcijanami w Kandhmal niesie im wsparcie duchowe i materialne. Chrześcijanie w Indiach zawsze bardzo proszą o pamięć w modlitwie.

30 sierpnia Dzień Męczenników Odishy jest znakomitą okazją, aby tą naszą pamięć w modlitwie bardzo mocno okazać. To że możemy się za nich modlić jest dla nas chrześcijan żyjących w Polsce wielkim darem. Męczennicy z Odishy uczą nas prawdziwej wiary w Chrystusa i wskazują nam drogę do odnalezienia się w Kościele Powszechnym. Zbyt często zapominamy o tym, że wielki dar Kościoła Powszechnego, to także odpowiedzialność za siebie nawzajem, szczególnie na naszą miłość i pomoc zasługują siostry i bracia cierpiący i prześladowani za wiarę.
Polacy mają ciągle w pamięci radosne i pełne entuzjazmu doświadczenie powszechnego i młodego wiarą Kościoła, który przybył do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży. Wspólnota wiary okazała się na tyle silna, że nie miały znaczenia różnice kulturowe czy językowe. Nie można jednak zatrzymać się na samym doświadczeniu spotkania. Jego owocem powinna być większa troska o Kościół nie tylko w wymiarze partykularnym, lecz także powszechnym, a zwłaszcza troska o prześladowanych braci w wierze.

Pierwszym i podstawowym odruchem chrześcijanina powinna być modlitwa, która zarazem jest najpotężniejszym orężem w walce ze złem. Dlatego też apelujemy do wszystkich wierzących w Chrystusa- do indywidualnych osób, do grup oraz do wspólnot o jedność
z prześladowanymi w Indiach chrześcijanami. Niech 30 sierpnia stanie się dniem, w którym cierpiący bracia z Indii otrzymają dar zjednoczonej modlitwy Kościoła w Polsce. Modlimy się w tym czasie w szczególności za pośrednictwem św. Jana Pawła II – Apostoła Miłosierdzia Bożego i nauczyciela chrześcijańskiej solidarności. Niech podjęte w tym czasie postanowienia będą także wyrazem naszej dojrzałości do odpowiedzialności za Kościół. Niech ten dzień pamięci i modlitwy wyzwoli w nas trwałe siły duchowe i społeczne do rozwijania we współczesnym świecie „wyobraźni miłosierdzia" oraz do wzrastania
w kulturze solidarności, której źródłem dla chrześcijanina jest zawsze najpierw Pan Nasz Jezus Chrystus.

Fundacja Christiani
Towarzystwo Pracy i Kultury Solidarności Chrześcijańskiej „Ecce homo"
Apostolstwo Modlitwy przy Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej
Prawica Rzeczypospolitej

Warszawa, 24 sierpnia 2016 roku

plakat informacyjny

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »