Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Sobota, 24 lutego 2018 r.

Bogurada, Borzygniewa, Flawiana, Jana, Juliana, Józefy, Lucjusza, Macieja, Marka, Modesta, Sergiusza Czytania z Pisma Świętego: Pwt 26, 16-19; Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48 Słyszeliście że powiedziano: Miłuj bliźniego twego a nieprzyjaciela twego miej w nienawiści. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, którzy was prześladują. W ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi, jak i nad dobrymi, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych. Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, to jakaż czeka was za to nagroda? Czyż nie postępują tak samo nawet celnicy? Albo cóż nadzwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych? Czyż nie czynią tak samo nawet poganie? Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5,43-48

„Przemyśleć Europę na nowo”. Debata biskupów i polityków w Rzymie.

2017-10-29, KL

Episkopaty z Europy i biskupi mają różne poglądy, ale w głównej linii „podążamy za papieżem” - powiedział niemiecki kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Komisji Biskupów Wspólnoty Europejskiej. Episkopaty  nie idą drogą populizmu i nacjonalizmu.

Kardynał Marx podkreślał, że w obliczu obecnych wielkich wyzwań, od bezrobocia po falę migracyjną, „perspektywą Kościoła nie są prądy populistyczne”.

„Kiedy myślisz, że twój naród jest lepszy od innych, to nie jest to po chrześcijańsku. Chrześcijańskie jest miłować bliźniego, jak siebie samego.” Zapewnił: „Konferencje episkopatów nie podążają za ideami populistycznymi i nacjonalistycznymi”. W kwestii migracji - mówił - „nie zawsze mamy te same poglądy, sprawa jest trudna, ale jeśli chodzi o główną linię, mogę powiedzieć, że wszyscy podążamy za papieżem”. Kardynał Marx przyznał, że niepokoi go instrumentalne wykorzystywanie religii przez polityków.

"W nacjonalizmie istnieje tendencja do przeceniania wartości niektórych aspektów życia narodowego, a zarazem kierowanie się uprzedzeniami wobec innych narodów. Dlatego, ze względu na swój uniwersalizm, Kościół zawsze popierał integrację europejską, bo wykracza poza granice i dąży do większej jedności" 

W konferencji uczestniczyli także Polacy: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, eurodeputowani Marek Jurek, Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard Legutko.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »