Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 20 czerwca 2018 r.

Adalberta, Baltazara, Bogny, Bożeny, Florentyny, Franciszka, Hektora, Jana, Makarego, Michała, Rafała Czytania z Pisma Świętego: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią. A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Zaprawdę mówię wam, już mają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte. On to da ci zapłatę.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 6, 1-6. 16-18

„Przemyśleć Europę na nowo”. Debata biskupów i polityków w Rzymie.

2017-10-29, KL

Episkopaty z Europy i biskupi mają różne poglądy, ale w głównej linii „podążamy za papieżem” - powiedział niemiecki kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Komisji Biskupów Wspólnoty Europejskiej. Episkopaty  nie idą drogą populizmu i nacjonalizmu.

Kardynał Marx podkreślał, że w obliczu obecnych wielkich wyzwań, od bezrobocia po falę migracyjną, „perspektywą Kościoła nie są prądy populistyczne”.

„Kiedy myślisz, że twój naród jest lepszy od innych, to nie jest to po chrześcijańsku. Chrześcijańskie jest miłować bliźniego, jak siebie samego.” Zapewnił: „Konferencje episkopatów nie podążają za ideami populistycznymi i nacjonalistycznymi”. W kwestii migracji - mówił - „nie zawsze mamy te same poglądy, sprawa jest trudna, ale jeśli chodzi o główną linię, mogę powiedzieć, że wszyscy podążamy za papieżem”. Kardynał Marx przyznał, że niepokoi go instrumentalne wykorzystywanie religii przez polityków.

"W nacjonalizmie istnieje tendencja do przeceniania wartości niektórych aspektów życia narodowego, a zarazem kierowanie się uprzedzeniami wobec innych narodów. Dlatego, ze względu na swój uniwersalizm, Kościół zawsze popierał integrację europejską, bo wykracza poza granice i dąży do większej jedności" 

W konferencji uczestniczyli także Polacy: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, eurodeputowani Marek Jurek, Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard Legutko.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »