Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 20 czerwca 2018 r.

Adalberta, Baltazara, Bogny, Bożeny, Florentyny, Franciszka, Hektora, Jana, Makarego, Michała, Rafała Czytania z Pisma Świętego: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią. A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Zaprawdę mówię wam, już mają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte. On to da ci zapłatę.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 6, 1-6. 16-18

Ks. Pierre-Herve Grosjean, proboszcz podparyskiej parafii Saint-Cyr L’Ecole

Ks. Pierre-Herve Grosjean, proboszcz podparyskiej parafii Saint-Cyr L’Ecole, sekretarz generalny Komisji „Etyka i Polityka” diecezji w Wersalu. (rozmowa opublikowana w Figarovox/Tribune 16 listopada 2015 r.)

„Nasz kraj doświadczył najgorszego zamachu terrorystycznego w swojej historii. Ponad 130 zabitych, setki ciężko rannych. Jesteśmy wszyscy w szoku […]. Dla tych, którzy wierzą w Boga, dla katolików Francji, modlitwa łączy się ze łzami. We wszystkich kościołach naszego kraju modlimy się za wszystkich  zabitych i za ich rodziny. [..] Modlić się nie znaczy być biernym. Modlitwa nie zwalnia z myślenia i działania. [..] Nie oszukujmy się dłużej : ci, którzy dopuścili się tego, nie są „niezrównoważeni”. Wręcz przeciwnie, okrutnie i na zimno prowadzą wojnę. Są w stanie wojny  przeciwko nam. […] Są w stanie wojny przeciwko Francji. Nie tylko przeciwko temu, co robimy w Syrii. Są w stanie wojny przeciwko temu, czym jesteśmy i w co wierzymy. Trzeba  zrozumieć, że tak jest. Przyznając się do zamachów z 13 listopada Państwo Islamskie mówi, że obrało za cel Paryż, <<który niesie sztandar krzyża w Europie>>. Kiedy o nas mówią, nazywają nas <<krzyżowcami>>. O wszystkim tym wołali do nas nasi bracia chrześcijanie z Bliskiego Wschodu, dziś jesteśmy zmuszeni im uwierzyć. Trzeba to sobie uświadomić, bo zrozumiemy wtedy, że ta wojna nie jest tylko sprawą wojska, lecz każdego z nas.[…]

Trzeba prowadzić i inną bitwę. Kulturową i duchową. Jeśli oni walczą z tym, czym my jesteśmy, to właśnie powracając do tego , czym jesteśmy, odniesiemy zwycięstwo. Nasze wartości, nasza tożsamość, nasza historia, nasza kultura i nasza wiara są warunkami naszego ocalenia i naszego zwycięstwa. Wobec islamizmu Francja uwięziona w kulturze libertariańskiej i relatywistycznej jest Francją słabą i pozbawioną tego, co czyni jej wielkość i siłę. […]

Siłą kraju jest jego dusza, jego korzenie. Francja jest mocna wtedy,  gdy opiera się na swojej historii starego kraju chrześcijańskiego  o  młodej duszy. Właśnie powracając do swojej tożsamości, całej swojej tożsamości, będzie mogła stawić czoło wrogowi. […]

Pamiętajmy, każdy z nas, a szczególnie pokolenie, które przychodzi. Francja ma wszystko, żeby wychodzić zwycięsko, kiedy jest wierna temu, czym jest naprawdę, swojej głębokiej tożsamości i swojemu powołaniu, kiedy jest wielka i szlachetna, dumna i odważna. […]

Tłumaczenie Anna Paderewska-Gryza

 

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »