Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Piątek, 23 lutego 2018 r.

Damiana, Izabeli, Marty, Piotra, Polikarpa, Romy, Stefana, Łazarza Czytania z Pisma Świętego: Ez 18, 21-28; Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8; Mt 5, 20-26 Zapewniam was bowiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, jak mówiono ojcom waszym: Nie zabijaj! A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa, będzie odpowiadał przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby powiedział na swego brata: “głupcze", będzie odpowiadał przed Sanhedrynem. A gdyby mu powiedział: “bezbożniku", czeka go kara ognia piekielnego. Gdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie, zostaw twój dar tam przed ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Potem dopiero wrócisz i złożysz twój dar. Usiłuj pojednać się z nieprzyjacielem twoim, dopóki jeszcze jesteś z nim w drodze, aby nieprzyjaciel twój nie wydał cię w ręce sędziego, a sędzia w ręce strażnika, i aby cię nie wtrącono w ten sposób do więzienia. Zaprawdę mówię ci: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie wypłacisz się do ostatniego grosza.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 5,20-26

Christiani

Święty Jan Paweł II.
Homilia wygłoszona podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Kraków-Łagiewniki 17-sierpnia 2002 roku

2014-04-26, KL

„O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.” (Dzienniczek, 951).
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. więcej »

Ks. Kardynał Luis Antonio Tagle, modlitwa do Zmartwychwstałego.

2014-04-19, KL

„Ojcze niebieski, nigdy nie zdołamy podziękować Ci za to czym nas obdarzyłeś! Ukazuje się nam Pan zmartwychwstały, Twój Syn, który wciąż czyni nas godnymi Ciebie synami i córkami. Towarzyszy nam w naszych frustracjach. Jest z nami gdy płaczemy, gdy biegamy wokoło szukając Tego, który umarł. Jest z nami w poniżeniu. Towarzyszy nam w naszych miejscach pracy. Jest z nami jako zmartwychwstały Pan, który zaprasza nas, byśmy mieli udział w Jego nowym życiu, wprowadzając nas wszystkich, nasze rodziny i narody, w odnowioną historię. Nigdy nie zgłębimy tego misterium, jedno wszakże wiemy na pewno - najważniejsze jest, byśmy żyli nową historią i nową misją, którą oferuje nam Zmartwychwstały. więcej »

Wielki Piątek to najważniejsze święto w roku liturgicznym dla luteran. Wielki Piątek jest dla luteran jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

2014-04-18, KL

W wielki Piątek rano luteranie uczestniczą w podniosłych nabożeństwach połączonych z komunią pod postacią chleba i wina.. To najważniejsze święto w roku liturgicznym dla chrześcijan tego wyznania. Luteranie szczególnie wyróżniają teologię Krzyża, dlatego Wielki Piątek jest tak bardzo ważny. W Wielki Piątek ewangelickie kościoły zapełniają się wiernymi. Liturgia ma uroczysty, żałobny charakter. Ksiądz i zbór śpiewają też naprzemiennie improperia, czyli słowa skargi Jezusa na krzyżu. Krzyż przesłonięty jest czarnym kirem . W samym nabożeństwie można wyróżnić trzy punkty kulminacyjne. Pierwszym jest czytanie ewangelii pasyjnej, drugim chrystocentryczne kazanie skupione na teologii krzyża, a trzecim sakrament ołtarza, czyli eucharystia. Barwą liturgiczną jest czerń lub fiolet. Brzmi wielkopiątkowy hymn "O głowo, coś zraniona". więcej »

Droga Krzyżowa za prześladowanych chrześcijan 2014. Rozważania przygotowane przez Instytut Ordo Caritatais.

2014-04-07, Droga Krzyżowa za prześladowanych chrześcijan 2014.Stacja IX przy centrum handlowym Arkadia "Jezus trzeci raz upada"

Stacja X: Jezus odarty z szat
Oprawcy chcą coś mieć z ofiary – ubranie. Gdy odzierali z ubrania Jezusa, trafili na prawdziwy skarb: szatę całodzianą. Takiego skarbu nie kroi się na kawałki. Rzucili o nią losy. Któremuś z żołnierzy przypadła szata Jezusowa. Co się dalej działo z tak „obdarowanym"? Nie wiemy. Ale snuje się opowieść na kanwie tej myśli: że komu przypadło coś Jezusowego, nie mógł pozostać niezmieniony. Co dały prześladowcom pogromy chrześcijan, których dokonali w roku 2008 w indyjskim stanie Orissa? Mordowali z nienawiści, zrzucając na chrześcijan winę za przestępstwo innych. Mówi się o setkach ofiar, dokładna ich liczba nie jest znana. więcej »

Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy

2014-04-17, Ostatnia wieczerza. Hans Holbein Mł., 1524-25

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa Sakramentu Kapłaństwa. Przypominamy piękny tekst Litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy. W tym dniu w sposób szczególny myślimy i pamiętamy o naszych kapłanach.
"Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego." Amen. więcej »

Pamiętajmy o naszych prześladowanych braciach i módlmy się za nich.

2014-04-07, KL

Z inicjatywy Instytutu Ordo Caritatis, w niedzielę 6 kwietnia 2014 już po raz drugi ulicami Warszawy z Woli na Żoliborz przeszła grupa wyznawców Chrystusa, którzy odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej modlili się za prześladowanych chrześcijan. Był piękny, słoneczny, wiosenny dzień rozpoczęliśmy naszą modlitwę w Kościele Św. Klemensa na Woli z zamiarem dojścia grobu błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko przy Kościele Św. Stanisława na Żoliborzu. więcej »

"Notatki osobiste spalić". W 9.rocznicę śmierci przeczytajmy jeszcze raz testament Jana Pawła II.

2014-04-02, KL

W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry (której nie znałem, bo zmarła przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zostałem ochrzczony, do tego miasta mojej młodości, do rówieśników, koleżanek i kolegów ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasów okupacji, gdy pracowałem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici, i krakowskiej św. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do środowiska... do wielu środowisk... w Krakowie, w Rzymie... do osób, które Pan mi szczególnie powierzył - wszystkim pragnę powiedzieć jedno: „Bóg Wam zapłać”! więcej »

2 kwietnia 2005 roku godz.21.37 w Watykanie

2014-04-02, Watykan 9.04 2005 pogrzeb Jana Pawła II, wiatr przewraca karty Ewangeliarza i szarpie szaty Kardynałów

Drodzy Bracia i Siostry! Nasz najukochańszy Jan Paweł II powrócił do Domu Ojca – ogłosił w sobotę tuż przed 22.00 arcybiskup Leonardo Sandri. – Módlmy się za Niego. Na placu św. Piotra, gdzie zgromadziły się tysiące ludzi, zaległa cisza.” Zaczął bić dzwon Bazyliki św. Piotra. więcej »

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 roku

2014-03-04,

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”.Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym? Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią, brać je na swoje barki i starać się je łagodzić przez konkretne działania. Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei! więcej »

Wierni Kościoła greckokatolickiego rozpoczęli 4 marca 2014 roku siedmiotygodniowy okres Wielkiego Postu.

,

Jak wyjaśnia abp Jan Martyniak, zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego w Polsce, cechą charakterystyczną Wielkiego Postu w Kościele greckokatolickim jest to, że Msze odprawia się tylko w soboty i niedziele, a w pozostałe dni inne nabożeństwa pokutne. więcej »

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »