Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 20 czerwca 2018 r.

Adalberta, Baltazara, Bogny, Bożeny, Florentyny, Franciszka, Hektora, Jana, Makarego, Michała, Rafała Czytania z Pisma Świętego: 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31 (30), 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18 Pamiętajcie, by nie spełniać dobrych uczynków na oczach ludzi po to, by je podziwiano. W przeciwnym bowiem razie nie otrzymacie zapłaty od Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę. Kiedy ty dajesz jałmużnę, niechaj nie wie twoja lewa ręka o tym, co czyni prawa. Niech twoja jałmużna pozostanie w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi cię za nią. A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę. Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to. Kiedy pościcie, nie bądźcie smutni jak obłudnicy, którzy przybierają smutny wygląd po to, by ludzie widzieli, że oni poszczą. Zaprawdę mówię wam, już mają swoją zapłatę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, ażeby twój post był widziany nie przez ludzi, lecz przez Ojca twojego, który jest tam, w ukryciu, i który widzi to, co ukryte. On to da ci zapłatę.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 6, 1-6. 16-18

500 lat Reformacji abp Skworc: dialog drogą do pojednania

2017-11-11, KL

Gdy 500 lat temu Marcin Luter wezwał Kościół do nawrócenia, wielu chrześcijanom zabrakło umiejętności dialogu; dialog zatem to główna droga do pojednania – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas nabożeństwa kończącego obchody Roku Reformacji.

Na nabożeństwo reformacyjne w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, odbywające się dokładnie 500 lat po wystąpieniu Marcina Lutra, przybyli we wtorek m.in. stojący na czele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec oraz prymas Polski abp Wojciech Polak.

W pozdrowieniu skierowanym do uczestników nabożeństwa abp Skwroc nawiązał m.in. do braterskich relacji między oboma Kościołami. Podkreślił, że od dziesięcioleci Katowice i tamtejsze świątynie są miejscem ekumenicznej modlitwy o jedność wyznawców Chrystusa.

Nawiązując do I synodu diecezji katowickiej, którego prace zakończyły się 1975 r., a którego jeden z rozdziałów - poświęcony budowaniu jedności chrześcijan - wzywa m.in. do budowy wspólnoty ich życia i działania, abp Skworc ocenił, że można już dziś stwierdzić, "że po upływie tak wielu lat (…) staliśmy się bardziej wspólnotą życia i działania". Zaznaczył przy tym, że to wspólnota ochrzczonych, patrzących w kontekście obchodów 500-lecia reformacji w kierunku głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa, który wszystkich jednoczy.

"To on w modlitwie kapłańskiej prosił Ojca, ażeby jego uczniowie byli jedno. Na skutek naszych grzechów, zwłaszcza pychy, oporu przed przyjęciem braterskiego napomnienia i nawróceniem, stało się inaczej. Dlatego gorszący stan podziału nie powinien trwać. Naszym wspólnym zadaniem jest metanoia - przemiana sposobu myślenia dla budowania jedności modlitwą, współdziałaniem i siłą chrześcijańskiego świadectwa" - wezwał.

Podkreślił, że w tym dziele wierzących wspiera Jezus, modlący się o jedność uczniów. "To nas właśnie pociesza i pobudza do zjednoczenia z Jezusem, aby prosić go natarczywie: daj nam dar jedności, aby świat uwierzył w moc twego miłosierdzia" - zaznaczył metropolita katowicki.

Abp Skworc ocenił, że kiedy przed 500 laty Marcin Luter wezwał Kościół do nawrócenia, "wielu chrześcijanom po obu stronach rozpalającego się sporu zabrakło – dziś to widzimy z całą jasnością - umiejętności i cierpliwości w dialogu".

"Zatem dialog właśnie jawi nam się, jako główna droga do pojednania. Jest on spotkaniem wierzących, mających na celu wspólne podążanie ku prawdzie i nawróceniu. Jest wzajemnym odkrywaniem się, świadectwem w trudzie przezwyciężania uprzedzeń, nietolerancji, nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy łatwego irenizmu" - podkreślił metropolia.

"Dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania - pozwala na uczestnictwo w szacunku, jakim Bóg darzy ludzką wolność. Wzywa do otwarcia się na różnorodność myślenia i działania. Domaga się postawy pokory" - przypomniał.

Dialog to nie tylko zadanie wąskiej grupy specjalistów, ale wszystkich wiernych i wspólnot chrześcijańskich

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »