Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Wtorek, 12 grudnia 2017 r.

Adelajdy, Aleksandra, Bartosza, Franciszki, Gościwita, Joanny, Konrada, Konstancjusza, Maksencjusza, Łazarza Czytania z Pisma Świętego: Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10-13; Mt 18,12-14 Jak się wam wydaje: Jeśli komuś, kto posiada sto owiec, zabłąka się jedna owca, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu w górach i nie pójdzie, aby szukać tej, która zginęła? A jeśli ją znajdzie, to, zapewniam was, będzie się z niej cieszył bardziej niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. Tak przeto nie pragnie Ojciec wasz, który jest w niebie, aby zginął którykolwiek z tych małych.

Biblia Warszawsko-Praska, Mt 18,12-14

500 lat Reformacji abp Skworc: dialog drogą do pojednania

2017-11-11, KL

Gdy 500 lat temu Marcin Luter wezwał Kościół do nawrócenia, wielu chrześcijanom zabrakło umiejętności dialogu; dialog zatem to główna droga do pojednania – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas nabożeństwa kończącego obchody Roku Reformacji.

Na nabożeństwo reformacyjne w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, odbywające się dokładnie 500 lat po wystąpieniu Marcina Lutra, przybyli we wtorek m.in. stojący na czele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec oraz prymas Polski abp Wojciech Polak.

W pozdrowieniu skierowanym do uczestników nabożeństwa abp Skwroc nawiązał m.in. do braterskich relacji między oboma Kościołami. Podkreślił, że od dziesięcioleci Katowice i tamtejsze świątynie są miejscem ekumenicznej modlitwy o jedność wyznawców Chrystusa.

Nawiązując do I synodu diecezji katowickiej, którego prace zakończyły się 1975 r., a którego jeden z rozdziałów - poświęcony budowaniu jedności chrześcijan - wzywa m.in. do budowy wspólnoty ich życia i działania, abp Skworc ocenił, że można już dziś stwierdzić, "że po upływie tak wielu lat (…) staliśmy się bardziej wspólnotą życia i działania". Zaznaczył przy tym, że to wspólnota ochrzczonych, patrzących w kontekście obchodów 500-lecia reformacji w kierunku głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa, który wszystkich jednoczy.

"To on w modlitwie kapłańskiej prosił Ojca, ażeby jego uczniowie byli jedno. Na skutek naszych grzechów, zwłaszcza pychy, oporu przed przyjęciem braterskiego napomnienia i nawróceniem, stało się inaczej. Dlatego gorszący stan podziału nie powinien trwać. Naszym wspólnym zadaniem jest metanoia - przemiana sposobu myślenia dla budowania jedności modlitwą, współdziałaniem i siłą chrześcijańskiego świadectwa" - wezwał.

Podkreślił, że w tym dziele wierzących wspiera Jezus, modlący się o jedność uczniów. "To nas właśnie pociesza i pobudza do zjednoczenia z Jezusem, aby prosić go natarczywie: daj nam dar jedności, aby świat uwierzył w moc twego miłosierdzia" - zaznaczył metropolita katowicki.

Abp Skworc ocenił, że kiedy przed 500 laty Marcin Luter wezwał Kościół do nawrócenia, "wielu chrześcijanom po obu stronach rozpalającego się sporu zabrakło – dziś to widzimy z całą jasnością - umiejętności i cierpliwości w dialogu".

"Zatem dialog właśnie jawi nam się, jako główna droga do pojednania. Jest on spotkaniem wierzących, mających na celu wspólne podążanie ku prawdzie i nawróceniu. Jest wzajemnym odkrywaniem się, świadectwem w trudzie przezwyciężania uprzedzeń, nietolerancji, nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy łatwego irenizmu" - podkreślił metropolia.

"Dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania - pozwala na uczestnictwo w szacunku, jakim Bóg darzy ludzką wolność. Wzywa do otwarcia się na różnorodność myślenia i działania. Domaga się postawy pokory" - przypomniał.

Dialog to nie tylko zadanie wąskiej grupy specjalistów, ale wszystkich wiernych i wspólnot chrześcijańskich

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »